Normal Doğum Ankara

Bu yazıda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Kurtaran’ın normal (doğal) doğum üzerine yapmış olduğu incelemeleri okuma fırsatına erişebileceksiniz. Annenin bebeğini kendi kendine vajinal yoldan doğurması, normal doğumdur. Kendi akışında ilerleyen normal doğum için dışarıdan herhangi bir müdahalede bulunulması gerekmemektedir. Bu sebepten ötürü doğum esnasında teknik bir aletin kullanımı, ameliyat korkusu ve epidurallar söz konusu değildir. Genel kanının aksine, doğal yani normal doğum, cesaret gerektiren veya radikal olan bir görüş değildir. Doğumu, tıbbi bir sorundan öte bir süreç olarak ele almak, anne adayı bireyleri normal (doğal) doğuma yaklaştırmaktadır. Geçmişten günümüze değin pek çok kadın, normal doğum aracılığıyla bebeklerini doğurmuştur. Günümüz için konuşursak yine birçok anne adayının normal doğumu tercih ettiğini görmek mümkündür.

Anne Adayları Neden Normal (Doğal) Doğumu Tercih Etmektedirler?

Riskli bir hamilelik süreci yaşamayan veya düşük riski bulunmayan çoğu anne adayı, normal doğumu tercih etmektedir. Normal doğumun tercih nedenleri arasında anne adaylarının doğum tecrübesinin tamamını yaşamak istemeleri, doğum sürecine karşı bir güven duyulması, doğum yapabilme yeteneğine güvenme, doğum acısı ile başa çıkabileceğine dair güven ve kullanılan bir takım ilaçların anne adayı birey ile bebek için yaratabileceği riskleri ve komplikasyonları önleme isteği yer almaktadır.

Normal Doğum Hazırlığı İçin Önem Verilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

Ankara normal doğum için anne adayının hazırlanması aşamasında bir takım unsurlara önem verilmelidir. Bu unsurlar arasında güven duygusunun oluşması, bilinçli eğitim, mahremiyetin sağlanması, hareket edebilme özgürlüğü, zamana saygı duyma ve hem duygusal hem de fiziksel olarak anne adayına destek olma bulunmaktadır.

Normal Doğum Teknikleri Nelerdir?

Ankara normal doğum teknikleri içerisinde lamaze tekniği, ön plana çıkmaktadır. Lamaze tekniğinin uygulanabilmesi adına bir takım yöntemler mevcuttur. Anne adayı birey, güven duyduğu bir ekip ile birlikte lamaze tekniği aracılığıyla korku duymayacağı güzel bir doğum süreci elde edecektir. Öncelikle anne adayı bireyin hamilelik ve doğum üzerine ürettiği önyargılardan kurtulması lazımdır. Doğuma hazırlık kursları bunu sağlamaktadır; bu kurslar aracılığıyla anne adayı hamilelik konusunda bilinçli bir şekilde eğitilmektedir. Bu kurslarda doğumun fizyolojik olduğu anlatılır ve hem abartılmış hem de ürkütücü olan doğum hikayelerinin anne adayı bireyin bilinçaltından kaldırılması amaçlanır. Bununla birlikte, anne adayının yanında doğum esnasında bir yakını veya doğum koçu yani doulanın bulunması, hem psikolojik hem de fiziksel destek açısından kritik bir öneme sahiptir.

Normal doğum kendiliğinden başlamakta olup suni sancı verilmemektedir; çünkü suni sancının normal doğumun akışını bozabileceği görüşü hakimdir. Normal doğum sırasında anne adayı birey, rahatlıkla hareket etme kabiliyetine sahip olmalıdır. Doğum süresi boyunca sürekli NST’ye ve seruma bağlı olunmaması lazımdır, hatta bu tarz müdahalelerden kaçınılması elzemdir. Gerektiği zaman epizyotomi yani doğum kesisi yapılmalıdır. Normal doğum sırasında anne adayı birey, nasıl istiyorsa o şekilde ıkınmalıdır. Ikınmak ayakta veya diğer doğal pozisyonlarda gerçekleştirilebilmektedir. Bebeğin doğduğu ilk anda anne ile ten teması kurması sağlanmalıdır. İster normal ister sezaryen olsun, doğum, mahremiyeti de beraberinde getirmektedir. Bu sebepten ötürü, doğum sürecinde annenin mahremiyeti önemsenip ön planda tutulmalıdır.

Normal (Doğal) Doğum ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Öncelikle her anne adayında doğum öncesinde korkudan dolayı gerginlik oluşabilmektedir. Normal doğum için kimyasal ağrı kesicilerin kullanımına çok az veya hiç gerek duyulmamaktadır. Doğum esnasında anne ile bebeğin uyanık olması gerekmektedir. Doğumun açılma fazı yani ilk faz birkaç saatte kısaldığından ötürü, doğum süresi de daha kısa olmaktadır. Sancının duyulması sırasında herhangi bir yorulma oluşmamaktadır. Dolayısıyla anne adayı birey, normal doğum süreci açısından gerekli enerji ve uyanıklığa sahiptir. Sık sık ve kısa aralıklarla nefes alıp verme sayesinde anne adayında olası hiperventilasyon önlenmektedir.

Hiperventilasyon, hem anne adayına hem bebeğe de zarar verebilmektedir. Bu önlem neticesinde bebeğin kalbinde oksijen eksikliği sebebiyle oluşabilecek bir problem bulunmamaktadır. Ten temasının olmasından ötürü, anne ile bebek arasında güçlü bir ilişki meydana gelmektedir; doğum sonrası süreçte anne, bebeğinin ağlamasını ten temasının avantajından dolayı azaltabilip bebeğinin başarıyla emzirebilmektedir. Normal doğum sonrasında iyileşme süreci daha hızlıdır ve anne, hastanede daha az vakit geçirmektedir.