Kürtaj Ankara

Kürtaj Ankara, istenmeyen hamileliğin rahim içindeki cenin ya da fetüsün tıbbi müdahale ile çıkarılarak sonlandırılmasına kürtaj denir. Düzensiz regl kanamaları durumunda rahim duvarından biyopsi alınması ve düşü sonrası rahim içindeki kalıntıların temizlenmesi işlemleri de kürtaj başlığı altında sıralanmaktadır. Yapılan işlemin ardından kalıntıların temizlenmesiyle birlikte adette düzelme görüleceği için aşırı ya da düzensiz adet kanamalarında yapışan kürtaj hem tanı hem tedavi özelliği taşımaktadır.

Kürtaj Nasıl Yapılır?

Öncelikle gebenin sağlık durumu gerekli tetkikler yapılarak incelenir, ultrason sistemleri ile ceninin rahim dışındaki yerleşim durumu gözlenir ve kürtaja engel oluşturabilecek bir durum olup olmadığı saptanır. Eğer işlemin genel anestezi altında yapılmasına karar verilirse, bir anestezi uzmanı ya da tekniker mutlaka işlem sırasında hazır bulunmalıdır. Genel anestezinin tercih edildiği durumlar genellikle ilk gebeliğini yaşayan ya da daha önce sezaryen ile doğum yapmış olan hastalardır. Anestezide sedasyon (uyutarak kürtaj) yöntemi uygulanır bu aşamada doktorun direktiflerini dinlemek çok önemlidir. İşlem esnasında öncelikle enfeksiyon riskine karşı rahim ağzı dezenfektan sıvılar yardımıyla temizlenir. Ardından spekulum adı verilen bir alet kullanılarak rahim ağzı sabitlenir ve buji adındaki aletler ile rahim ağzı genişletilir. Sonrasında rahmin temizlenmesi ve ceninin tahliyesi gerçekleştirilir. Bu aşamada farklı teknikler kullanılabilir.  Ankara’da Op. Dr. Volkan Kurtaran vakumla kürtaj (karmen kanülü ile aspirasyon) yani son sistem tekniğini uygulamaktadır. Her ne kadar kürtaj cerrahi işlem sınıfında olduğu için halk arasında kürtaj ameliyatı olarak isimlendirilse de herhangi bir dokunun kesilmesi söz konusu olmadığı için bu işlem sırasında dikiş de atılmaz.

Vakumla Kürtaj Ankara

Karmen ya da karmen kanülü olarak isimlendirilen çeşitli kalınlıklardeki plastik kanüllerin rahim içine yerleştirilerek ters basınç yardımıyla aspirasyon yapılarak rahim içinin boşaltılması işlemine vakum kürtaj denir. Farklı gebelik boyutları ve şekilleri için ayrı ayrı özelleşmiş karmen kanülleri bulunmaktadır. Kanüller steril ve tek kullanımlıktır. Bu yöntem vakum yöntemi kürtaj veya vakumla aspirasyon olarak da isimlendirilmektedir. Ankara gebelik sonlandırmada en çok bu yöntem tercih edilmektedir.

Vakum Kürtaj Nasıl Yapılır?

Vakum kürtajdan önce tam jinekolojik muayene yapılır, transvajinal ultrasonografi çekilir ve hastanın hikayesi dinlenir. Anestezi yapılmadan vakum kürtaj işlemi uygulamak mümkün olmayacağından, uygulanacak anestezi yöntemine karar verilir. Eğer herhangi bir engel yoksa genellikle sedayson adı verilen, hastanın damar yolundan verilen bir ilaç ile uyutulması işlemi olan genel anestezi yöntemi tercih edilir. Bir diğer genel anestezi yöntemi olan narkozun sedasyondan farkı narkoz işlemi esnasında hastaya solunum yoluyla bayıltıcı bir gaz verilmesidir. Hasta sedasyon ile uyutulduktan sonra acı/ağrı hissetmez. Sedasyona alternatif olarak lokal anestezi de tercih edilebilir ancak lokal anestezide hastanın adet sancısına benzer bir ağrı hissetmesi olasıdır. Lokal anestezide spekulum adı verilen alet vajene yerleştirildikten sonra rahim ağzında belli bölgelere lokal anestezi ilacı enjekte edilir.

Vakum kürtajda, enfeksiyon tehlikesini en aza indirgemek için, döl yolu adı verilen vajina içindeki kısım özel solüsyonlar yardımıyla anestezinin ardından temizlenir. Ardından tenekulum adı verilen bir alet yardımıyla rahim ağzı içine ulaşılabilmesi için tutturulur. Sonrasında vakumla kürtaj için karman kanüllerinin yerleştirilmesi adımına geçilir. İlk olarak 4 mm çapındaki en küçük karman kanülü gebelik kesesinin bozulması amacıyla rahim içine yerleştirilerek hareket ettirilir. Ters basınç oluşturabilmek için karman kanülünün dışarıdaki ucuna enjektör takılır. Vakum aspirasyon adı verilen bu negatif basınç işlemi için elektrikli özel cihazlar son yıllarda enjektöre alternatif olarak kullanılmaktadır. 4 mm’lik kanül aracılığı ile hamilelik materyalinin bir kısmı enjektöre dolar. Sonrasında, daha büyük kanüller yardımıyla işlem tekrarlanarak gebelik sıvısının tamamının tahliyesi sağlanır. İşlem sırasında kullanılan kanüller plastik ve tek kullanımlıktır. Bazı durumlarda (özellikle geç gebelik hallerinde) karmen kanülü ile aspirasyon işleminden sonra küretle kazıma (kürtaj) işlemi de gebelik materyalinin tamamının tahliyesi için gerekli görülebilir.

Kürtaj Öncesi Hasta Tarafından Yapılması Gerekenler

Kürtaj işlemi Ankara da genel anestezi uygulanarak yapıldığı için genel anestezinin bir gerekliliği olarak hasta işlemden 4-5 saat öncesine kadar aç ve susuz kalmalıdır. Ancak burada sözünü ettiğimiz anestezi diğer operasyonlarda uygulananlar gibi uzun ve ağır bir anestezi değildir. Sedasyon adı verilen çok hafif bir uyku durumudur. Ameliyatlardaki genel anesteziden farklı olarak çok düşük dozda ilaç verildiği için hasta kürtaj işleminden 5 dakika sonra gözlerini açarak kendine gelebilmektedir. Son olarak; Lithotomi pozisyonunda (iki bacak yana ve hafif yukarı doğru açık) jinekolojik masaya oturulmadan önce mesanenin boşaltılması, yani idrara çıkılması gerekir.

Kürtaj Öncesi Doktorunuz Tarafından Yapılması Gerekenler

Kürtaj işlemi öncesi hastanın kararlılığını doğru algılanmalı ve hastanın genel psikolojik durumu sağlıklılığı yönünden tespit edilmelidir. Eğer kadın doğum uzmanı, hastanın ruhsal durumunda bir dengesizlik ya da dikkat çeken başka bir durum fark ederse mutlaka bir psikiyatri uzmanından konsültasyon istemeli ve işlemi bekletmelidir.

Ben Op. Dr. Volkan Kurtaran, özellikle isteğe bağlı yasal kürtaj işlemi gerçekleştirecek hastalarıma kararlarında net olup olmadıklarını soruyor ve olabildiğince eğer şansları varsa kürtajdan vazgeçip doğurmaları konusunda bir kez defa düşünmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Sonuçta kimse bir birey olarak yaşam şansı olabilecek bir bebeği sonlandırmak istemez. Ancak kararında net olan hastalarımda saygı duyarak, kürtaj işlemiyle ilgili bütün gerekli detayları verdikten sonra işleme başlıyoruz.

Kürtaj işlemi öncesi tam jinekolojik muayene ve transvajinal ultrasonografi gerekmektedir. Rahim yapısı incelenerek kürtaja engel ya da zorluk oluşturabilecek durumlar saptanır. Kist, miyom gibi anormal durumlar varsa tespit edilerek genel bir değerlendirme yapılır.

Benim kürtaj işlemi isteyen hastalarımdan ricam, gebelikte 5. Hafta geçilmeden, oyalanmadan, henüz embriyo kesenin içinde oluşmadan, büyümeden kalp atışı oluşmadan işlemi yaptırmaları yönündedir. Bu süreç de ortalama döllenmenin olduğu geceden itibaren 3 haftaya tekabül etmektedir. Yani adet kanamanız henüz 1 hafta 10 günlük gecikmesi demektir.

Kürtaj İşlemi Ne Kadar Sürmektedir?

Sanılanın aksine, kürtaj işlemi öncesi jinekolojik muayene (tahliller ve transvajinal ultrason) ve anestezi kaynaklı uyanma süreleri dışında kürtaj işlemi uzun değildir. Yaklaşık olarak 5-15 dakika arasında bir süre almaktadır.

Kürtaj İçin En Uygun Hafta Ne Zaman?

Bu sayfada bilgi verilen diğer konularda olduğu gibi bu konuda da hekimin görüşü ve teşhisi büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi kürtaj için yasal süre 10. Haftaya kadardır. Ankara ’da Op.Dr. Volkan Kurtaran genellikle kürtaj için hamileliğin 5-6 ve 7. Haftalarını tercih etmektedir.

Kürtaj Ankara işlemi Sonrası

Kürtaj ameliyatından sonra, işlem genel anestezi ile yapılmışsa genel anestezi kaynaklı toparlanma süresi geçerli olacaktır. Ameliyat sonrasında hasta 10-20 dakika arası dinlendirilir. Anesteziye bağlı olarak kürtaj sonrasında bilinçsel eksiklik, sersemlik, mide bulantısı gibi durumları gözlenmesi normaldir. Anestezi kaynaklı olan bu bulguların yanında, kasık bölgesinde hafif-orta şiddetli ağrı ve kanamalar da oluşabilir. Bu bulgular yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde azalarak kaybolur. Kadın doğum uzmanı hekim, hastaya dikkat edilmesi gereken hususları ve kullanması gereken ilaçları detaylı şekilde anlatacaktır.

Kürtaj Sonrası Pansuman Gerekli midir?

Kürtaj işleminin ardından pansumana ihtiyaç yoktur. Genital bölgenin temizliği esnasında özen gösterilmesi yeterlidir. İşlemi takip eden 1 haftalık süreçte genital bölgenin sabunla yıkanmaması ve vajinal duş yapılmaması gerekmektedir. Genital bölge yalnızca suyla yıkanmalıdır.

Kürtaj Ankara Sonrası Kontrol

Ankara ’da Op.Dr. Volkan Kurtaran, kürtaj işlemini ultrasonografi eşliğinde gerçekleştirdiği için işlemi takip eden 1 hafta 10 günlük süreçte hastanın tekrar kontrole gelmesi gerekmemektedir. Çünkü bu yöntem içeride parça kalması ve başka bir problem yaşanması olasılığını en aza indirgemektedir. Ancak 40 gün sonra rutin muayene amacıyla hasta yeniden kontrole çağrılmaktadır. Kürtaj işleminden sonra herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi, kanamanın fazla olması veya normalden farklı olduğu düşünüle her durumda hastanın doktoruna danışması gereklidir.

Kürtaj Ankara Sonrası Ağrı

Kürtaj ameliyatından sonra adet sancısını andıran ağrılar yaşamak normaldir. Fakat bu ağrıların şiddetlenmesi ya da çok uzun sürmesi durumunda hasta mutlaka doktoruna danışmalıdır.

Kürtaj Sonrası Taburcu Süresi Nedir?

Kürtaj işlemi sonrasında hastanın hastanede yatması gerekliliği yoktur. Anestezi sonrası toparlanma sürecinin tamamlanmasının ardından, hasta uzman doktorun onayıyla evine dönebilir. İşlem sonrası ortalama 1-2 saat arasında hasta taburcu edilir.

Kürtaj Sonrası İlaç Kullanımı

İşlem sonrasında doktorun verdiği antibiyotik ve ağrı kesiciler titizlikle kullanılmalıdır. Doktor onayı olmaksızın, hasta kendi kararıyla ilacı bırakmamalı ya da ilaç seçmemelidir.

Yasal Kürtaj Süresi Nedir?

Gebelik süresi, son regl kanaması temel alınarak hesaplanır ve ilişki tarihinden itibaren geçen süreden ortalama 2 hafta uzundur. Çocuk aldırma amacıyla yapılan kürtajlarda, yasal izin 10 haftaya kadardır. Bu süre yaklaşık 2,5 ay demektir. Ancak, bebekte bir anormali olması, rahim içinde ölmesi ya da gebeliğin devamının anne için risk teşkil ettiği durumlarda heyet raporu alınarak 10 haftadan sonrasında da kürtaj yapılabilmektedir.

Kürtajı Nerede Yaptırabilirim?

Kürtaj işlemi konusunda en çok dikkat edilmesi gereken konu hijyendir. Ankara’da kürtaj olmak isteyen hastaların dikkat etmesi gereken en önemli husus alanında tecrübeli, donanımlı ekipmanlar tercih eden bir kadın doğum hekimine başvurmaktır. Biz Ankara ’da hijyen ve sterilizasyona üst seviye önem veriyoruz. İşlem esnasında kullanılan tüm ekipmanlar hastya özel ve tek kullanımlıktır. Hastaların kürtaj öncesi bu detayları sorgulayarak kürtaj merkezine karar vermesi çok önemlidir. Ayrıca kürtaj ameliyatı öncesi yapılan muayene detaylı ve özenli olmalıdır. Hastanın önceki hastalıklarını, kullandığı ilaçları ve alerjilerini mutlaka hekimine anlatması gereklidir.

Kürtaj Ankara Yapan Doktorlar Ankara Hangileridir?

Kürtaj işlemi yasal mevzuata uygun ve steril koşullarda, mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerce yapılmalıdır. Hastanın, genel sağlık durumu ve sonraki hamileliklerini sağlıklı geçirmesi açısından mutlaka alanında uzman hekimlere, kürtaj merkezlerine, kürtaj yapan hastanelere ve kliniklere başvurması gerekmektedir. Maalesef Ankara kürtaj doktoru ve kürtaj merkezi adı altında yasa dışı ve uygunsuz koşullarda operasyon yapan pek çok şahıs ve illegal işletme bulunmakta. Hastalar bu tarz kişi ve merkezlere çok dikkat etmeli ve tespit ettikleri takdirde mutlaka şikâyet etmelidirler. Sağlık açısından tanınmış ve saygın doktorlara başvurmak faydalı olacaktır.

Ankara Kürtaj Fiyatları 2022

Birçok tıbbi uygulamada olduğu gibi, hekimin tecrübesi, ünvanı, işlem esnasında kullanılan materyallerin kalitesi ve maliyeti, uyguladığı fiyat politikası gibi etkenler kürtaj fiyatını doğrudan etkilemektedir. Hatta kürtaj fiyatları şehirden şehre bile farklılık gösterebilir. Ancak bu farklılık kürtaj işlemi için bir kıyas oluşturmamalıdır. Ayrıca kürtaj fiyatları 2021, ve Ankara kürtaj fiyatları 2022 farklılık göstermesi de gayet normaldir.

Kürtajdan Sonra Hamile Kalma

Kürtaj Riskleri

Kürtaj Anlaşılır mı?